CCIE
当前位置:网站首页>CCIE
IT经理们对CCNA认证持有者新进职场箴言
发布日期:2019-04-11 10:09:22 发布者:
    CCNA认证持有者新进职场下一步规划总结:
    IT高级经理对新进职场人十佳箴言
    与技术保持同步/相关
    展现多样性技术知识
    了解宏观技术格局
    坚持不懈学习
    建立知识架构而非死记硬背
    扩展思考方式
    不能总是停留在CCNA技术阶段
    花时间钻研技术
    将你的技术服务于企业并带去利润
    打造自己的技术特长

微信